CHÍNH SÁCH BẢO MẬT


Đây là chính sách bảo mật (“Chính sách bảo mật”) của Biji Vietnam. Biji Vietnam cam kết tôn trọng và bảo vệ sự riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật này giải thích các hành động thực tế của chúng tôi để thu thập, sử dụng, tiết lộ và chuyển hóa dữ liệu cá nhân của bạn.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Sau khi đã đăng nhập vào website vn.buy.biji.co, khách hàng có thể đăng ký tài khoản và cung cấp những thông tin như: Họ và  tên, Email, số điện thoại, địa chỉ liên lạc và một số thông tin khác. Nhằm mục đích:

• Thông tin do bạn cung cấp: Khi bạn thực hiện giao dịch hoặc đăng ký/ đăng nhập tại vn.buy.biji.co, tùy từng thời điểm, bạn phải cung cấp một số thông tin cần thiết nhằm giúp chúng tôi xác định phần thanh toán và giao hàng chính xác cho người nhận. Chúng tôi thu thập tất cả những thông tin mà bạn đăng tải hoặc các thao tác mà bạn thực hiện trên website vn.buy.biji.co. Bạn có thể lựa chọn không cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhất định.

• E-mail: Để giúp chúng tôi sử dụng email hiệu quả hơn, chúng tôi thường nhận được xác nhận khi bạn mở email từ Biji Vietnam nếu máy tính của bạn hỗ trợ tính năng này.

• Thông tin từ các nguồn khác: Chúng tôi có thể ghi nhận các thông tin về bạn từ nhiều nguồn khác và bổ sung chúng vào thông tin tài khoản của chúng tôi.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin về khách hàng là một phần dữ liệu quan trọng để Biji Vietnam có thể khai thác và cải thiện trải nghiệm của khách hàng. Hoạt động kinh doanh của Biji Vietnam không bao gồm việc bán các thông tin đấy cho bên thứ ba. Khi sử dụng dịch vụ của Biji Vietnam, bạn chấp thuận cho chúng tôi thu thập, sử dụng, công bố và duy trì thông tin cá nhân của mình và các thông tin khác nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ đọc hay nghe nội dung mà bạn đang chia sẻ riêng tư. Bạn có thể chắc chắn rằng chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin của bạn như đươc mô tả trong Chính sách này.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin đăng ký của Khách hàng sẽ được lưu trữ tại Biji Vietnam trong thời gian 36 tháng ngay khi bạn chấm dứt sử dụng dịch vụ, theo quy định Pháp luật Việt Nam.

4. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Bạn có quyền truy cập vào các thông tin về tài khoản của bạn và sự tương tác của bạn với Biji Vietnam với mục đích xem, chỉnh sửa và cập nhật thông tin.

Bạn có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin đề nghị liên hệ Ban quản trị của website. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên và tùy theo mức độ, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

5. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Khi bạn gửi thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên, Biji Vietnam cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của bạn như các trường hợp bạn tự ý chia sẻ thông tin với người khác….

Vì vậy, Biji Vietnam cũng khuyến cáo bạn nên bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu truy xuất của bạn và không nên chia sẻ với bất kỳ người nào khác. Nếu sử dụng máy tính chung nhiều người, bạn nên đăng xuất, hoặc thoát hết tất cả cửa sổ Website đang mở.

6. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Biji Vietnam – Công ty TNHH Biji Vietnam

•Địa chỉ: Số 9 Đường số 8, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

•Email: [email protected]

•Hotline: 090 144 08 29